Warsztat pod patronatem PALG sekcja CLL


Jak optymalnie leczyć CLL z delecją/mutacją genu TP53 w pierwszej i kolejnych liniach terapii?
Prowadzenie: prof. Iwona Hus, prof. Krzysztof JamroziakProgram

18.00 – 18.05
Wstęp – prof. Krzysztof Jamroziak
SESJA I: DIAGNOSTYKA
18.05 – 18.20
Metody genetyczne: sekwencjonowanie Sangera i NGS – prof. Tomasz Stokłosa, mgr Monika Pępek
18.20 – 18.35
Metody cytogenetyczne: FISH – dr Ewa Wawrzyniak
18.35 – 18.40
Przerwa reklamowa
SESJA II: TERAPIA
18.40 – 18.55
Ibrutynib u pacjentów z CLL z delecją/mutacją TP53 – dr Bartosz Puła
18.55 – 19.10
Wenetoklaks u pacjentów z CLL z delecją/mutacją TP53 – prof. Krzysztof Jamroziak
19.10 – 19.25
Akalabrutynib u pacjentów z CLL z delecją/mutacją TP53 – prof. Krzysztof Giannopoulos
19.25 – 19.40
Terapie komórkowe – jakie, dla kogo i kiedy – prof. Grzegorz Basak
19.40 – 19.45
Przerwa reklamowa
DEBATA
19.45 – 20.15
CLL z delecją/mutacją TP53: światowe standardy a sytuacja w Polsce i jak ją poprawić?
Moderator | prof. Iwona Hus, prof. Krzysztof Jamroziak
Uczestnicy | prof. Lidia Gil, prof. Ewa Lech-Marańda, prof. Krzysztof Giannopoulos, prof. Tadeusz Robak, prof. Tomasz Stokłosa
20.15
Podsumowanie - prof. Krzysztof Jamroziak

Koordynator Programu Naukowego

prof. Krzysztof Jamroziak


Patronat NaukowyPartner Strategiczny

Partner Główny

Partner

Organizator:

Eleven Agency | ul. Indiry Gandhi 35/255 | 02-776 Warszawa | T: 577 211 011 | www.11a.com.pl

Kontakt: Danuta Kutyna | T: 577 211 011 | @: danuta.kutyna@11a.com.pl