Dolnośląskie Spotkania Hematologiczne (spotkanie stacjonarne)

18.10.2023 r., Wrocław

MIEJSCE:
AC Hotel by Marriott Wrocław
Plac Wolności 10, Wrocław
 

PROGRAM:

 
15.00 - 15.30 Powitalna kawa
15.30 - 15.35 Powitanie

Prof. Tomasz Wróbel

15.35 - 15.50 Leczenie nawrotowej/opornej białaczki z mutacja FLT3.
Mozliwosci terapeutyczne i opis przypadku

Dr hab. Justyna Rybka

15.50 - 16.05 WYKŁAD SPONSOROWANY
Ibrutynib w leczeniu CLL – sesja przypadków

Dr Magdalena Olszewska-Szopa

16.05 - 16.20 WYKŁAD SPONSOROWANY
Darzalex w formie podskórnej – wiekszy komfort w skutecznym leczeniu
– przypadki kliniczne

Prof. Tomasz Wróbel

16.20 - 16.35 WYKŁAD EDUKACYJNY
Szpiczak plazmocytowy – ocena MRD metoda cytometrii przepływowej

Dr Donata Szymczak

16.35 - 17.15 Lunch
17.15 - 17.30 WYKŁAD SPONSOROWANY
Inwazyjne zakazenia grzybicze: aktualizacja wytycznych diagnostycznych i leczniczych. Nowe grupy ryzyka

Dr hab. Monika Biernat

17.30 - 17.45 WYKŁAD SPONSOROWANY
Jak zapobiegac zespołowi niedroznosci zatokowej watroby/chorobie zarostowej zył watrobowych w leczeniu AML/ALL przy uzyciu inotuzumabu ozogamycyny i gemtuzumabu ozogamycyny

Dr Patrycja Mensah-Glanowska

17.45 - 18.00 Dyskusja
18.00 Zakończenie

Prof. Tomasz Wróbel

 
Sponsor

Organizator

Eleven Agency | ul. Indiry Gandhi 35/255 | 02-776 Warszawa | T: 577 211 011 | www.11a.com.pl

06.09.2023 r., Wrocław

MIEJSCE:
AC Hotel by Marriott Wrocław
Plac Wolności 10, Wrocław
 

PROGRAM:

 
15.00 - 15.30 Powitalna kawa
15.30 - 15.35 Powitanie

Prof. Tomasz Wróbel

15.35 - 15.50 WYKŁAD SPONSOROWANY
Jak optymalnie leczyć dorosłego chorego z ciężką hemofilią A w 2023 r.?

Prof. Maria Podolak-Dawidziak

15.50 - 16.05 WYKŁAD SPONSOROWANY
Leczenie DLBCL w I linii - czy czas na zmianę standardu?

Dr hab. Justyna Rybka

16.05 - 16.20 WYKŁAD SPONSOROWANY
Postępy w terapii Makroglobulinemii Waldenstroma – perspektywa polska

Prof. Tomasz Wróbel

16.20 - 17.00 Lunch
17.00 - 17.15 WYKŁAD SPONSOROWANY
Zastosowanie blinatumomabu w 1 remisji z ujemną mierzalną chorobą resztkową -najnowsze doniesienia

Prof. Anna Czyż

17.15 - 17.30 WYKŁAD SPONSOROWANY
Romiplostym w leczeniu ITP. Uwagi praktyczne, opis przypadków, program lekowy

dr Agnieszka Szeremet

17.30 - 17.45 Zastosowanie blinatumomabu - opis przypadku

Dr hab. Monika Biernat

17.45 - 18.00 Dyskusja
18.00 Zakończenie

Prof. Tomasz Wróbel

 

SponsorOrganizator

Eleven Agency | ul. Indiry Gandhi 35/255 | 02-776 Warszawa | T: 577 211 011 | www.11a.com.pl

28.06.2023 r., Wrocław

MIEJSCE:
AC Hotel by Marriott Wrocław
Plac Wolności 10, Wrocław
 

PROGRAM:

 
14.45 - 15.00 Powitalna kawa
15.00 - 15.05 Powitanie

Prof. Tomasz Wróbel

15.05 - 15.25 WYKŁAD SPONSOROWANY
Miejsce terapii podtrzymującej w AML w ośrodku przeszczepowym

Prof. Anna Czyż

15.25 - 15.45 WYKŁAD SPONSOROWANY
Fedratynib w terapii mielofibrozy- wiedza oparta na praktyce klinicznej

Dr Marta Sobas

15.45 - 16.05 WYKŁAD EDUKACYJNY
Postępowanie terapeutyczne u pacjentów z nowotworem mielodysplastycznym w świetle programu lekowego B142

Dr hab. Monika Biernat

16.05 - 16.50 Lunch
16.50 - 17.20 WYKŁAD SPONSOROWANY
Schematy z wenetoklaksem - Dlaczego? Dla kogo?

Dr Magdalena Olszewska-Szopa

17.20 - 17.40 WYKŁAD EDUKACYJNY
EHA 2023 - doniesienia AML i CLL

Dr hab. Justyna Rybka

17.40 - 17.55 Dyskusja
17.55 Zakończenie

Prof. Tomasz Wróbel

 

Partner


SponsorOrganizator

Eleven Agency | ul. Indiry Gandhi 35/255 | 02-776 Warszawa | T: 577 211 011 | www.11a.com.pl