Dolnośląskie Spotkania Hematologiczne

10.05.2023 r.

Program spotkania naukowego

PROWADZENIE:

Dr hab. n. med. Justyna Rybka
Przewodnicząca Wrocławskiego Oddziału PTHiT


Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel
Kierownik Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku UM we Wrocławiu
ŚRODA, 10 maja 2023 r.:
 
17.30-17.35 Rozpoczęcie

Dr hab. n. med. Justyna Rybka, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

17.35-17.50 WYKŁAD SPONSOROWANY
Yescarta - doświadczenia własne.

Dr hab. n. med. Tomasz Czerw

17.50-18.10 WYKŁAD SPONSOROWANY
Najnowsze doniesienia na temat Yescarta z 5 Europejskiego Kongresu EBMT-EHA CAR T-cell.

Prof. dr hab. n. med. Anna Czyż

18.10-18.30 WYKŁAD SPONSOROWANY
Co nowego w chorobie Niemanna-Picka, różnicowanie z chorobą Gauchera.

Dr hab. n. med. Bożena Sokołowska

18.30-18.50 WYKŁAD SPONSOROWANY
TTP w praktyce klinicznej - kaplacyzumab, doświadczenia własne.

Dr n. med. Michał Witkowski

18.50-19.10 Opis przypadku - zakrzepowa plamica małopłytkowa.

Dr n. med. Katarzyna Wicherska-Pawłowska

19.10-19.25 Dyskusja

 

19.25 Zakończenie

Dr hab. n. med. Justyna Rybka, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

 

Partner

 

12.04.2023 r.

Program spotkania naukowego

PROWADZENIE:

Dr hab. n. med. Justyna Rybka
Przewodnicząca Wrocławskiego Oddziału PTHiT


Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel
Kierownik Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku UM we Wrocławiu
ŚRODA, 12 kwietnia 2023 r.:
 
17.30-17.35 Rozpoczęcie

Dr hab. n. med. Justyna Rybka, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

17.35-17.55 WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY TAKEDA
Polineuropatia wywołana Brentuksymabem Vedotin.

Prof. dr hab. n. med. Anna Czyż

17.55-18.15 WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY TAKEDA
Praktyczne aspekty leczenia polineuropatii w gabinecie hematologa.

Dr n. med. Michał Graczyk

17.55-18.15 WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY TAKEDA
Rodzaje występujących zaburzeń cytogenetycznych u pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym w oparciu o dane z Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku UM we Wrocławiu.

Dr n. med. Marta Zacharczuk

18.35-18.55 WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY ABBVIE
Praktyczne aspekty leczenia wenetoklaks + azacytydyna - podsumowanie doświadczeń.

Dr hab. n. med. Justyna Rybka

18.55-19.15 NGS w świetle nowych rekomendacji ICC oraz WHO. Źródła finansowania badań genetycznych w Polsce.

Mgr Aleksandra Mroczkowska-Bękarciak

19.15-19:30 Dyskusja

 

19.30 Zakończenie

Dr hab. n. med. Justyna Rybka, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

 

Partner

 

15.03.2023 r.

Program spotkania

PROWADZENIE:

Dr hab. n. med. Justyna Rybka
Przewodnicząca Wrocławskiego Oddziału PTHiT


Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel
Kierownik Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku UM we Wrocławiu
17.30-17.35 Rozpoczęcie

Dr hab. n. med. Justyna Rybka, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

17.35-17.55 WYKŁAD SPONSOROWANY
Wystarczy kropla krwi by ... rozpoznać chorobę Gauchera.

Dr n. med. Magdalena Olszewska-Szopa

17.55-18.15 WYKŁAD SPONSOROWANY
Korekcja ortopedyczna u pacjenta z chorobą Gauchera

Lek. Marek Bubnowski

18.15-18.35 Diagnostyka mastocytozy okiem cytometrysty.

Dr n. med. Donata Szymczak

18.35-18.55 Diagnostyka molekularna w mastocytozie.

Mgr inż. Bożena Jaźwiec

18.55-19.10 Dyskusja

 

19.10 Zakończenie

Dr hab. n. med. Justyna Rybka, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

 

Partner

 

08.02.2023 r.

Program spotkania

 
PROWADZENIE:

Dr hab. n. med. Justyna Rybka
Przewodnicząca Wrocławskiego Oddziału PTHiT


Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel
Kierownik Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku UM we Wrocławiu
17.30-17.35 Rozpoczęcie

Dr hab. n. med. Justyna Rybka, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

17.35-17.55 WYKŁAD SPONSOROWANY
Od podejrzenia do rozpoznania i leczenia nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH).

Prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak

17.55-18.10 WYKŁAD SPONSOROWANY
"Soliris – ścieżka leczenia wg programu lekowego NFZ."
Propozycja projektu - Przesiewowa ocena pacjentów z podwyższonym ryzykiem występowania klonu PNH.

Dr n. med. Elżbieta Kalicińska

18.10-18.25 WYKŁAD SPONSOROWANY
Czy diagnostyka PNH jest skomplikowana?

Dr n. med. Donata Szymczak

18.25-18.40 Badanie cytogenetyczne (FISH) u pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym - algorytm postępowania od pobrania materiału do wydania wyniku.

Dr n. med. Marta Zacharczuk

18.40-19.00 WYKŁAD SPONSOROWANY
Nowości w terapii czerwienicy prawdziwej

Dr n. med. Marta Sobas

19.00-19.15 Dyskusja

 

19.15 Zakończenie

Dr hab. n. med. Justyna Rybka, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

 

Partner

 

18.01.2023 r.

Program spotkania

 
PROWADZENIE:

Dr hab. n. med. Justyna Rybka
Przewodnicząca Wrocławskiego Oddziału PTHiT


Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel
Kierownik Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku UM we Wrocławiu
17.30-17.35 Rozpoczęcie

Dr hab. n. med. Justyna Rybka, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

17.35-17.55 WYKŁAD SPONSOROWANY
Zastosowanie daratumumabu u pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym w odniesieniu do programu lekowego.

Dr hab. n. med. Justyna Rybka

17.55-18.15 WYKŁAD SPONSOROWANY
Rozszerzenie możliwości stosowania ibrutynibu w nowym programie lekowym B.79.

Dr n. med. Magdalena Olszewska-Szopa

18.15-18.35 WYKŁAD SPONSOROWANY
Czy można poprawić wyniki leczenia chorych na DLBCL w I linii?

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

18.35-18.55 Paraneoplasic palmoplantar keratoderma secondary to multiple myeloma

Lek. med. Michał Bator

18.55-19.15 Dyskusja

 

19.15 Zakończenie

Dr hab. n. med. Justyna Rybka, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

 

Partner

Organizator

Eleven Agency | ul. Indiry Gandhi 35/255 | 02-776 Warszawa | T: 577 211 011 | www.11a.com.pl
Kontakt: Marzena Wiśniewska | T: 577 411 667 | @: marzena.wisniewska@11a.com.pl