Spotkania pod patronatem Dolnośląskiego Oddziału PTHiT 2022 r.

 

21.12.2022 r.

Program spotkania naukowego

 
PROWADZENIE:

Dr hab. n. med. Justyna Rybka
Przewodnicząca Wrocławskiego Oddziału PTHiT


Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel
Kierownik Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku UM we Wrocławiu
 
17.30-17.35 Rozpoczęcie

Dr hab. n. med. Justyna Rybka, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

17.35-17.55 WYKŁAD SPONSOROWANY
sALCL, wyniki badania ECHELON2, nowe możliwości leczenia brentuksymabem vedotin

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

17.55-18.15 WYKŁAD SPONSOROWANY
Nowoczesna terapia szpiczaka bez igieł- IRD

Dr n. med. Magdalena Olszewska-Szopa

18.15-18.25 WYKŁAD SPONSOROWANY
Aplikacja dla pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym w trakcie stosowania doustnego schematu leczenia- założenia projektu

Dr n. med. Maciej Majcherek

18.25-18.35 Dyskusja

 

18.35-18.55 WYKŁAD SPONSOROWANY
Skuteczność terapii wenetoklaksem w różnych populacjach pacjentów

Dr hab. n. med. Bartosz Puła

18.55-19.15 WYKŁAD SPONSOROWANY
Praktyczne aspekty zastosowania terapii komórkowej Yescarta

Prof. dr hab. n. med. Anna Czyż

19.15-19.35 Nowa klasyfikacja WHO AML/MDS

Lek. n. med. Bartłomiej Kuszczak

19.35-19.45 Dyskusja

 

19.45 Zakończenie

Dr hab. n. med. Justyna Rybka, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel


Partner

23.11.2022 r.

Program spotkania naukowego

 
PROWADZENIE:

Dr hab. n. med. Justyna Rybka
Przewodnicząca Wrocławskiego Oddziału PTHiT


Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel
Kierownik Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku UM we Wrocławiu
 
17.30-17.35 Rozpoczęcie

Dr hab. n. med. Justyna Rybka, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

17.35-17.55 WYKŁAD SPONSOROWANY
Non factors w leczeniu hemofilii A

Prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak

17.55-18.15 WYKŁAD SPONSOROWANY
Mosunetuzumab w terapii nawrotowego opornego chłoniaka grudkowego

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

18.15-18.35 WYKŁAD SPONSOROWANY
Stratyfikacja leczenia PBL na podstawie czynników wysokiego ryzyka cytogenetycznego

Dr hab. n. med. Justyna Rybka

18.35-18.50 Opis przypadku pacjenta z zaburzeniami krzepnięcia

Dr hab. n. med. Monika Biernat

18.50-19.05 Dyskusja

 

19.15 Zakończenie

Dr hab. n. med. Justyna Rybka, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel


Partner

  

12.10.2022 r.

Program spotkania naukowego

 
PROWADZENIE:

Dr hab. n. med. Justyna Rybka
Przewodnicząca Wrocławskiego Oddziału PTHiT


Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel
Kierownik Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku UM we Wrocławiu
 
17.30-17.35 Rozpoczęcie

Dr hab. n. med. Justyna Rybka, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

17.35-17.55 WYKŁAD SPONSOROWANY
Leczenie pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym nowo zdiagnozowanym.

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

17.55-18.00 Dyskusja

 

18.00-18.20 WYKŁAD SPONSOROWANY
Ibrutynib w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej.

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Wołowiec

18.20-18.30 Dyskusja

 

18.30-18.55 WYKŁAD SPONSOROWANY
Ruksolitynib w świetle zaktualizowanego programu lekowego.

Dr n. med. Marta Sobas

18.55-19.05 Dyskusja

 

19.05-19.15 Wieloukładowy zespół związany z Covid-19 u pacjenta hematologicznego - opis przypadku (MIS-A).

Dr n. med. Elżbieta Kalicińska

19.15 Zakończenie

Dr hab. n. med. Justyna Rybka, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel
Partner Główny

   

14.09.2022 r.

Program spotkania naukowego

 
PROWADZENIE:

Dr hab. n. med. Justyna Rybka
Przewodnicząca Wrocławskiego Oddziału PTHiT


Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel
Kierownik Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku UM we Wrocławiu
 
17.30-17.35 Rozpoczęcie

Dr hab. n. med. Justyna Rybka, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

17.35-17.55 WYKŁAD SPONSOROWANY
Miejsce ponatynibu w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej.

Prof. dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor

17.55-18.00 Dyskusja

 

18.00-18.20 Rola doustnej azacytydyny w terapii ostrej białaczki szpikowej.

Dr hab. n. med. Justyna Rybka

18.20-18.25 Dyskusja

 

18.25-18.45 WYKŁAD SPONSOROWANY
Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania IMiDs u chorych na szpiczaka plazmocytowego z niewydolnością nerek.

Prof. dr hab. n. med. Lidia Usnarska-Zubkiewicz

18.45-19.00 WYKŁAD SPONSOROWANY
Leczenie pacjenta z RRMM i niewydolnością nerek w Oddziale Dziennym.

Dr n. med. Magdalena Olszewska-Szopa

19.00-19.10 Dyskusja

 

19.10 Zakończenie

Dr hab. n. med. Justyna Rybka, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel
Partner Główny

   

15.06.2022 r.

Program spotkania edukacyjnego

 
PROWADZENIE:

Dr hab. n. med. Justyna Rybka
Przewodnicząca Wrocławskiego Oddziału PTHiT


Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel
Kierownik Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku UM we Wrocławiu
 
17:30 - 17:35 Rozpoczęcie

Dr hab. n. med. Justyna Rybka, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

17:35 - 17:55 WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY
Nabyta - immunologiczna zakrzepowa plamica małopłytkowa

Prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak

17:55 - 18:00 Prezentacja filmu

 

18:00 - 18:20 WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY
Prezentacja przypadku aTTP

Prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak

18:20 - 18:40 WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY
Możliwości leczenia ibrutynibem w aktualnym programie lekowym

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

18:40 - 19:00 WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY
Daratumumab jako skuteczna opcja terapeutyczna u pacjentów z opornym/nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym

Dr hab. n. med. Justyna Rybka

19:00 - 19:20 Sekwencjonowanie nowej generacji w diagnostyce hematoonkologicznej

Mgr Aleksandra Mroczkowska

19:20 - 19:35 Dyskusja

 

19:35 Zakończenie

Dr hab. n. med. Justyna Rybka, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel
Partner Główny

   

1.06.2022 r.

Program spotkania edukacyjnego

POSTĘPY W LECZENIU CHORÓB NOWOTWOROWYCH UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO

 
PROWADZENIE:

Dr hab. n. med. Justyna Rybka
Przewodnicząca Wrocławskiego Oddziału PTHiT


Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel
Kierownik Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku UM we Wrocławiu
 
17:30 - 17:35 Rozpoczęcie

Dr hab. n. med. Justyna Rybka, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

17:35 - 17:55 WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY
Wenetoklaks – interakcje lekowe w codziennej praktyce klinicznej.

Dr hab. n. med. Justyna Rybka

17:55 - 18:10 WYKŁAD EDUKACYJNY

Opis przypadku pacjenta leczonego VEN/Azacytydyna – interakcje lekowe.
Dr n. med. Elżbieta Kalicińska

18:10 - 18:30 WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY
Inrebic - inny inhibitor JAK-STAT.
Kiedy i jak leczyć fedratynibem pacjentów z mielofibrozą?

Dr n. med. Marta Sobas

18:30 - 18:45 Dyskusja

 

18:45 Zakończenie

Dr hab. n. med. Justyna Rybka, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel
Partner Główny

 

13.04.2022 r.

PROWADZENIE:

Dr hab. n. med. Justyna Rybka
Przewodnicząca Wrocławskiego Oddziału PTHiT


Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel
Kierownik Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku UM we Wrocławiu
 
17:30 - 17:35 Rozpoczęcie

Dr hab. n. med. Justyna Rybka, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

17:35 - 17:50 Profil pacjenta z DLBCL do terapii tisagenlecleucelem.

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

17:50 - 18:05 Mastocytoza układowa – analiza przypadków.

Dr n. med. Krzysztof Zduniak

18:05 - 18:20 Mastocytoza z nowotworem współistniejącym.

Dr n. med. Monika Biernat

18:20 - 18:35 Miejsce ruksolitynibu w leczeniu chorych na czerwienicą prawdziwą.

Dr n. med. Marta Sobas

18:35 - 18:50 Dyskusja

 

18:50 Zakończenie

Dr hab. n. med. Justyna Rybka, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel
Partner Główny

 

16.03.2022 r.

CO NOWEGO W CHOROBACH MIELO- I LIMFOPROLIFERACYJNYCH?
17:30 - 17:35 Rozpoczęcie

 

17:35 - 17:55 WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY
Wpływ chorób współistniejących na wybór terapii w PBSz. Czy profil bezpieczeństwa ma znaczenie?

Prof. dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor

17:55 - 18:15 WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY
Zastosowanie gemtuzumabu ozogamycyny w terapii ostrej białaczki szpikowej.

Dr n. med. Marta Sobas

18:15 - 18:35 WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY
Leczenie pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym - zmiany w programie lekowym.

Dr hab.n.med. Justyna Rybka

18:35 - 18:55 Diagnostyka molekularna nowotworów mieloproliferacyjnych Ph(-)~

Mgr Aleksandra Mroczkowska

18:55 - 19:10 Dyskusja

 

19:10 Zakończenie

 
Partner Główny


Partner

 

16.02.2022 r.

CHOROBA CASTLEMANA I PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA – NOWE MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE I TERAPEUTYCZNE. COVID 19 U PACJENTA HEMATOLOGICZNEGO CO NOWEGO W LECZENIU.
17:30 - 17:35 Rozpoczęcie

 

17:35 - 18:05 iMCD z punku widzenia hematologa – diagnostyka i aktualne wytyczne terapii.

Lek. med. Magdalena Olszewska-Szopa

iMCD z punku widzenia patomorfologa – diagnostyka.
Lek. med. Krzysztof Zduniak

18:05 - 18:15 Dyskusja

 

18:15 - 18:35 WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY
Terapia ciągła w leczeniu pierwszej linii pacjentów z PBL wysokiego ryzyka.

Prof. dr hab. n.med. Tomasz Wróbel

18:35 - 18:40 Dyskusja

 

18:40 - 19:00 Nowe możliwości leczenia pacjentów hematologicznych z zakażeniem SARS-COV-2.

Dr n. med. Monika Biernat

19:00 - 19:10 Dyskusja

 

19:10 Zakończenie

 Partner Główny

 

12.01.2022 r.

POSTĘPY W LECZENIU CHORÓB HEMATOLOGICZNYCH RZADKICH I OPORNYCH.
17:30 - 17:35 Rozpoczęcie

 

17:35 - 17:55 WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY
Miejsce piksantronu w terapii chłoniaków agresywnych.

Dr hab. n. med. Justyna Rybka

17:55 - 18:05 Dyskusja

 

18:05 - 18:25 WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY
Różne twarze Gauchera.

Lek. Magdalena Olszewska-Szopa

18:25 - 18:45 WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY
Od małopłytkowości do terapii redukującej substrat – przypadek kliniczny.

Dr n.med. Marek Bubnowski

18:45 - 18:55 Dyskusja

 

18:55 - 19:00 FILM EDUKACYJNY

 

19:00 - 19:10 Dyskusja

 

19:10 Zakończenie

 Partner GłównyOrganizator

Eleven Agency | ul. Indiry Gandhi 35/255 | 02-776 Warszawa | T: 577 211 011 | www.11a.com.pl
Kontakt: Marzena Wiśniewska | T: 577 411 667 | @: marzena.wisniewska@11a.com.pl