Spotkania pod patronatem Dolnośląskiego Oddziału PTHiT 2022 r.

 

13.04.2022 r.

PROWADZENIE:

Dr hab. n. med. Justyna Rybka
Przewodnicząca Wrocławskiego Oddziału PTHiT


Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel
Kierownik Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku UM we Wrocławiu

17:30 - 17:35 Rozpoczęcie

Dr hab. n. med. Justyna Rybka, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

17:35 - 17:50 Profil pacjenta z DLBCL do terapii tisagenlecleucelem.

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

17:50 - 18:05 Mastocytoza układowa – analiza przypadków.

Dr n. med. Krzysztof Zduniak

18:05 - 18:20 Mastocytoza z nowotworem współistniejącym.

Dr n. med. Monika Biernat

18:20 - 18:35 Miejsce ruksolitynibu w leczeniu chorych na czerwienicą prawdziwą.

Dr n. med. Marta Sobas

18:35 - 18:50 Dyskusja

 

18:50 Zakończenie

Dr hab. n. med. Justyna Rybka, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel
Partner Główny

 

16.03.2022 r.

CO NOWEGO W CHOROBACH MIELO- I LIMFOPROLIFERACYJNYCH?
17:30 - 17:35 Rozpoczęcie

 

17:35 - 17:55 WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY
Wpływ chorób współistniejących na wybór terapii w PBSz. Czy profil bezpieczeństwa ma znaczenie?

Prof. dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor

17:55 - 18:15 WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY
Zastosowanie gemtuzumabu ozogamycyny w terapii ostrej białaczki szpikowej.

Dr n. med. Marta Sobas

18:15 - 18:35 WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY
Leczenie pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym - zmiany w programie lekowym.

Dr hab.n.med. Justyna Rybka

18:35 - 18:55 Diagnostyka molekularna nowotworów mieloproliferacyjnych Ph(-)~

Mgr Aleksandra Mroczkowska

18:55 - 19:10 Dyskusja

 

19:10 Zakończenie

 
Partner Główny


Partner

 

16.02.2022 r.

CHOROBA CASTLEMANA I PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA – NOWE MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE I TERAPEUTYCZNE. COVID 19 U PACJENTA HEMATOLOGICZNEGO CO NOWEGO W LECZENIU.
17:30 - 17:35 Rozpoczęcie

 

17:35 - 18:05 iMCD z punku widzenia hematologa – diagnostyka i aktualne wytyczne terapii.

Lek. med. Magdalena Olszewska-Szopa

iMCD z punku widzenia patomorfologa – diagnostyka.
Lek. med. Krzysztof Zduniak

18:05 - 18:15 Dyskusja

 

18:15 - 18:35 WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY
Terapia ciągła w leczeniu pierwszej linii pacjentów z PBL wysokiego ryzyka.

Prof. dr hab. n.med. Tomasz Wróbel

18:35 - 18:40 Dyskusja

 

18:40 - 19:00 Nowe możliwości leczenia pacjentów hematologicznych z zakażeniem SARS-COV-2.

Dr n. med. Monika Biernat

19:00 - 19:10 Dyskusja

 

19:10 Zakończenie

 Partner Główny

 

12.01.2022 r.

POSTĘPY W LECZENIU CHORÓB HEMATOLOGICZNYCH RZADKICH I OPORNYCH.
17:30 - 17:35 Rozpoczęcie

 

17:35 - 17:55 WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY
Miejsce piksantronu w terapii chłoniaków agresywnych.

Dr hab. n. med. Justyna Rybka

17:55 - 18:05 Dyskusja

 

18:05 - 18:25 WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY
Różne twarze Gauchera.

Lek. Magdalena Olszewska-Szopa

18:25 - 18:45 WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY
Od małopłytkowości do terapii redukującej substrat – przypadek kliniczny.

Dr n.med. Marek Bubnowski

18:45 - 18:55 Dyskusja

 

18:55 - 19:00 FILM EDUKACYJNY

 

19:00 - 19:10 Dyskusja

 

19:10 Zakończenie

 Partner GłównyOrganizator

Eleven Agency | ul. Indiry Gandhi 35/255 | 02-776 Warszawa | T: 577 211 011 | www.11a.com.pl
Kontakt: Marzena Wiśniewska | T: 577 411 667 | @: marzena.wisniewska@11a.com.pl