Program

17.00-17.05
OTWARCIE SPOTKANIA
prof. Jan Maciej Zaucha [Gdańsk]
17.05-17.25
WYKŁAD SPONSOROWANY
Opcje terapeutyczne leczenia pacjentów z wtórnym AML na podłożu MDS
prof. Maria Bieniaszewska [Gdańsk]
17.25-17.45
WYKŁAD SPONSOROWANY
Obraz pacjenta z MDS niższego ryzyka w świetle nowej opcji terapeutycznej Luspaterceptu
dr Krzysztof Mądry [Warszawa]
17.45-18.05
Niedokrwistość u pacjentów z MDS i sposoby jej leczenia
dr Edyta Cichocka [Toruń]
18.05-19.00
PRZYPADKI PACJENTÓW
18.05-18.15
Chora na zespół mielodysplastyczny z nadmiarem pierścieniowatych syderoblastów leczona luspaterceptem
dr Krzysztof Mądry [Warszawa]
18.15-18.25
Pacjentka z MDS z del(5q) leczona lenalidomidem
dr Łukasz Szukalski [Bydgoszcz]
18.25-18.35
Skuteczne leczenie pacjenta z chłoniakiem grudkowym i zespołem mielodysplastycznym
dr Wojciech Homenda [Słupsk]
18.35-19.00
DYSKUSJA
ZAKOŃCZENIE

prof. Jan Maciej Zaucha [Gdańsk]Partner:
Organizator:

Eleven Agency | ul. Indiry Gandhi 35/255 | 02-776 Warszawa | T: 577 211 011 | www.11a.com.pl

Kontakt: Beata Osuch | T: 577 511 311 | @: beata.osuch@11a.com.pl