28-29.06.2024 R.

 

PROGRAM:

Piątek, 28 czerwca 2024 r.
 
16.50 - 17.00 Otwarcie warsztatów

dr hab. Maria Bieniaszewska

17.00 - 18.25 SESJA I | AML, MDS

Prowadzenie: dr hab. Maria Bieniaszewska

17.00 - 17.20 Skuteczność i bezpieczeństwo terapii schematem wenetoklaks + azacytydyna u starszych pacjentów z ostrą białaczką szpikową, którzy nie kwalifikują się do intensywnej chemioterapii

dr hab. Agnieszka Pluta

17.20 - 17.40 Jak zapobiegać zespołowi niedrożności zatokowej w leczeniu AML i ALL przy użyciu inotuzumabu ozogamycyny i gemtuzumabu ozogamycyny

prof. Anna Czyż

17.40 - 18.00 Wykład sponsorowany
MDS niskiego ryzyka z SR - klinika przypadków

dr hab. Monika Biernat

18.00 - 18.25 Dyskusja
 
18.25 - 18.40 Przerwa kawowa
 
18.40 - 20.05 SESJA II | Prezentacje przypadków

Prowadzenie: dr hab. Maria Bieniaszewska

18.40 - 19.00 Wykład sponsorowany
Prezentacja przypadku chorego leczonego schematem Ven Aza

lek. Judyta Strzała

19.00 - 19.20 Xospata w praktyce klinicznej

dr Alicja Sadowska-Klasa

19.20 - 19.40 Xospata - prezentacja przypadku

dr hab. Elżbieta Kalicińska

19.40 - 20.05 Dyskusja
 
20.05 - 20.25 Optymalizacja leczenia opornego/nawrotowego chłoniaka z komórek płaszcza (MCL)

dr Michał Taszner

20.30 Kolacja
 


Sobota, 29 czerwca 2024 r.
 
09.00 - 09.05 Otwarcie II dnia warsztatów

prof. Jan Maciej Zaucha, prof. Tomasz Wróbel

09.05 - 10.40
SESJA III | CLL

Prowadzenie: prof. Jan Maciej Zaucha, prof. Tomasz Wróbel

09.05 - 09.25 Wykład sponsorowany
Mocny start w 1 linii leczenia PBL. Ibrutynib+wenetoklaks

dr Agata Tyczyńska

09.25 - 09.45 Wykład sponsorowany
Ibrutynib+wenetoklaks. Przypadek pacjenta

dr hab. Elżbieta Kalicińska

09.45 - 10.05 Sekwencja leczenia w PBL z wykorzystaniem terapii określonej w czasie – optymalny wybór dla pacjenta

prof. Tomasz Wróbel

10.05 - 10.25 Wykład sponsorowany
Negatywizacja MRD w terapii przewlekłej białaczki limfocytowej na przykładzie opisu przypadku leczonego schematem z wenetoklaksem

lek. Kateryna Filonenko

10.25 - 10.40 Dyskusja
 
10.40 - 10.55 Przerwa kawowa
 
10.55 - 11.50 SESJA IV | Hematologia
Prowadzenie: prof. Jan Maciej Zaucha, prof. Tomasz Wróbel
 
10.55 - 11.15 Nowe strategie leczenia DLBCL - epkorytamab jako innowacyjna opcja terapii
prof. Tomasz Wróbel
 
11.15 - 11.35 Wykład sponsorowany
Doustna azacytydyna w leczeniu podtrzymującym w AML - doświadczenia własne

dr hab. Agnieszka Piekarska

11.35 - 11.50 Dyskusja
 
11.50 - 12.30 Najciekawsze prezentacje przypadków - omówienie

prof. Jan Maciej Zaucha

12.30 Zakończenie

prof. Jan Maciej Zaucha, prof. Tomasz Wróbel

12.45 Lunch


Sponsor GłównySponsorInfarma


Organizator

Eleven Agency | ul. Indiry Gandhi 35/255 | 02-776 Warszawa | T: 577 211 011 | www.11a.com.pl
Kontakt: Marzena Wiśniewska | T: 577 411 667 | @: marzena.wisniewska@11a.com.pl