17-18.11.2023 R.

MIEJSCE:
Hotel Lake Hill Resort
Tyrolska 2 G, 58-564 Sosnówka
 

PROGRAM:

Piątek, 17.11.2023 r.
 
17:15 - 17:30 Otwarcie konferencji

Tomasz Wróbel, Emilian Snarski

17:30 - 18:00 Nowe możliwości terapeutyczne w CLL

Emilian Snarski

18:00 - 18:30
WYKŁAD SPONSOROWANY
Optymalne podejście do leczenia 1 linii przewlekłej białaczki limfocytowej jako kluczowy krok w opiece nad pacjentem

Tomasz Wróbel

18:30 - 18:50
WYKŁAD SPONSOROWANY
Opis przypadku pacjenta leczonego wenetoklaksem w CLL

Irena Blewońska

18:50 - 19:00 Dyskusja
19:00 - 19:15 Przerwa kawowa
19:15 - 19:45 Miejsce ruksolitynibu w terapii czerwienicy prawdziwej

Marta Sobas

19:45 - 20:15
WYKŁAD SPONSOROWANY
Ruksolitynib w leczeniu pacjenta z PV- opis przypadku

Magdalena Karasek

20:15 - 20:35
WYKŁAD SPONSOROWANY
Co nowego w przewlekłej białaczce szpikowej

Tomasz Wróbel

20:35 - 20:45 Dyskusja
21:00 Kolacja


Sobota, 18.11.2023 r.
 
9:00 - 9:30 Optymalne leczenie starszego pacjenta z AML w erze terapii celowanych

Justyna Rybka

9:30 - 9:50
WYKŁAD SPONSOROWANY
Opis przypadku pacjenta leczonego wenetoklaksem w AML

Krzysztof Myśliwiec

9:50 - 10:00 Dyskusja
10:00 - 10:15 Przerwa kawowa
10:15 - 10:45
WYKŁAD SPONSOROWANY
Jak zapobiegać zespołowi niedrożności zatokowej wątroby w leczeniu ALL i AML przy użyciu inotuzumabu ozogamycyny i gemtuzumabu ozogamycyny

Anna Czyż

10:45 - 11:15 Zakażenia grzybicze – wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne

Anna Czyż

11:15 - 11:25 Dyskusja
11:25 - 11:40 Przerwa kawowa
11:40 - 12:10 Czy ITP można wyleczyć?

Magdalena Olszewska-Szopa

12:10 - 12:40
WYKŁAD SPONSOROWANY
Ponatynib- trzecia linia leczenia pacjentów z CML

Justyna Rybka

12:40 - 12:50 Dyskusja
13:00 Lunch
 
INFARMASPONSOR GŁÓWNY


SPONSOR WIODĄCY
SPONSOROrganizator

Eleven Agency | ul. Indiry Gandhi 35/255 | 02-776 Warszawa | T: 577 211 011 | www.11a.com.pl
Osoba kontaktowa: Wioletta Staś | T: 730 115 113 | M: wioletta.stas@11a.com.pl