Zarejestruj się
 
12.01.2024 r. | DoubleTree by Hilton Hotel Łódź | Łąkowa 29, Łódź

 

 
PROGRAM
 

KONFERENCJA "50 lat w HEMATOLOGII | Przełomy w leczeniu”

 
13.00-14.00 Lunch
 
14.00-14.05 Powitanie

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak

14.05-15.00 Sesja I - Przełomy w leczeniu nowotworów mieloidalnych
Prowadzący:

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak

Przełomy w leczeniu zespołów mielodysplastycznych

dr hab. n. med. Agnieszka Pluta

Przełomy w leczeniu ostrej białaczki szpikowej

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska

Przełomy w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej

dr n. med. Olga Grzybowska-Izydorczyk

Przełomy w leczeniu nowotworów mieloproliferacyjnych

prof. dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor

  Dyskusja
 
15.00-15.15 Przerwa kawowa
 
15.15-16.10 Sesja II - Przełomy w leczeniu nowotworów limfoidalnych
Prowadzący:

prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda
dr hab. n. med. Agnieszka Pluta

Przełomy w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak

Przełomy w leczeniu szpiczaka plazmocytowego

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak

Przełomy w leczeniu chłoniaków złośliwych

dr n. med. Magdalena Witkowska

Przełomy w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej

prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda

  Dyskusja
 
16.10-16.25 Przerwa kawowa
 
16.25-17.20 Sesja III - Przełomy w hematologii-VARIA
Prowadzący:

prof. dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor
dr hab. n. med. Anna Szmigielska-Kapłon

Przełom w leczeniu nocnej napadowej hemoglobinurii

dr hab. n. med. Anna Szmigielska-Kapłon

Przełomy w leczeniu hemofilii A

prof. dr hab. n. med. Jacek Treliński

Współczesne metody leczenie małopłytkowości immunologicznej

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Chojnowski

Przełomy w leczeniu choroby Castlemana

dr hab. n. med. Paweł Robak

  Dyskusja
 
17.20 Zakończenie
17.30-18.00 Poczęstunek

Patronat
Sponsor Główny
Sponsor
Organizator

Eleven Agency | ul. Indiry Gandhi 35/255 | 02-776 Warszawa | T: 577 211 011 | www.11a.com.pl
Kontakt: Beata Osuch | T: 577 511 311 | M: beata.osuch@11a.com.pl